Fullførte prosjekter

Normalitetsideologiens barn

Søknad NFR; Normalideologiens barn. En nasjonal studie av minoritetsungdoms karrierer i skole og arbeidsliv.

Prosjektdeltaker(e)

Åsmund Arup Seip

Oppdragsgiver(e)

Rokkansenteret

Prosjektperiode

august 2000
desember 2003