Fullførte prosjekter

Nye velferdssignaler?


Fafo-utgivelser

Fafo-rapport 2010:40
Inger Lise Skog Hansen og Arne Backer Grønningsæter
En analyse av stortingsmeldinger og offentlige utredninger om velferdspolitikken

Prosjektdeltaker(e)

Inger Lise Skog Hansen

Oppdragsgiver(e)

Fellesorganisasjonen (FO)

Prosjektperiode

2010