Fullførte prosjekter

Nye velferdssignaler?


Fafo-utgivelser

Fafo-rapport 2010:40
Inger Lise Skog Hansen og Arne Backer Grønningsæter
En analyse av stortingsmeldinger og offentlige utredninger om velferdspolitikken

Prosjektledelse

Arne Backer Grønningsæter

Oppdragsgiver(e)

Fellesorganisasjonen (FO)

Prosjektperiode

2010