Fullførte prosjekter

Palestinske flyktninger Libanon - arbeidsliv

Prosjektledelse

Åge Arild Tiltnes

Prosjektdeltaker(e)

Åge Arild Tiltnes

Oppdragsgiver(e)

Utenriksdepartementet

Oppdragsgiver(e)

Midtøsten og Nord-Afrika

Prosjektperiode

2006