Fullførte prosjekter

Samarbeid og produksjonsflyt i Forsvaret

I dette prosjektet vil Fafo bistå med et opplegg for utprøving av et innovasjonstiltak og en utviklingsstudie ved Forsvarets vedlikeholdsverksted i Bergen, hvor målet er å etablere bedre samarbeid og produksjonsflyt med lean tilnærming.


Fafo-utgivelser

Fafo-rapport 2017:29
Sol Skinnarland og Leif E. Moland

Prosjektledelse

Leif E. Moland

Prosjektdeltaker(e)

Leif E. Moland

Oppdragsgiver(e)

Forsvarets regnskapsadministr

Prosjektperiode

mai 2014
mai 2014
81953