Fullførte prosjekter

Seniorpolitikk og seniortiltak i statlige virksomheter

Prosjektet skal kartlegge hvordan statlige virksomheter jobber med seniorpolitikk og seniortiltak.

Formålet er å finne ut mer om hva som er virksomhetenes og seniorenes behov, samt indikere hvordan staten som arbeidsgiver kan støtte opp om seniorpolitikkarbeidet lokalt.

Ved å analysere data fra statens medarbeiderundersøkelse 2016 og foreliggende survey- og registerdata vil følgende problemstillinger belyses:

  1. Hvilke holdninger til seniorpolitikk har ledere i statlige virksomheter?
  2. Hvordan jobber statlige virksomhetene generelt med seniorpolitikk/ livsfasepolitikk?
  3. Hvilke tiltak tilbys og har de effekt?
  4. I hvor stor grad rekrutteres det ansatte over 55 år til statlige virksomheter?
  5. I hvor stor grad ønsker statlige eldre ansatte å skifte arbeid, og hvilke faktorer påvirker ønske om jobbskifte (mobilitet)?


Fafo-utgivelser

Last ned / Download


Fafo-rapport 2017:18
Tove Midtsundstad, Roy A. Nielsen og Åsmund Hermansen

Prosjektledelse

Tove Midtsundstad

Prosjektdeltaker(e)

Tove Midtsundstad
Roy A. Nielsen

Oppdragsgiver(e)

Kommunal og moderniseringsdepartementet

Forskningstema

Seniorpolitikk

Prosjektperiode

november 2016
mai 2017