Fullførte prosjekter

Sichuan Earthquake Victim Survey

Prosjektet varen hurtig vurdering av situasjonen, kjennetegn ved og mestringsstrategiene til befolkningen i Sichuan etter jordskjelvet den 12. mai 2008. En undersøkelse av om lag 4000 husstander ble gjennomført i de 40 mest berørte områdene. Prosjektet ble utført i samarbeid med det kinesiske akademiet for vitenskap og teknologi for utvikling.

Prosjektledelse

Huafeng Zhang

Prosjektdeltaker(e)

Hedda Flatø
Huafeng Zhang

Oppdragsgiver(e)

Utenriksdepartementet

Forskningstema

Global helse
Kina

Prosjektperiode

juni 2008
februar 2009