Utdanningsforbundet - kommunikasjon og organisasjon

Hensikten med undersøkelsen er å frambringe kunnskap om hvordan Utdanningsforbundet kan skape gode betingelser for deltakelse i egen organisasjon i årene framover. Bakgrunnen er blant annet økt bruk av sosiale medier i samfunnsdebatten og det engasjementet som arbeidstidsspørsmålet har utløst blant Utdanningsforbundets medlemmer i skoleverket.

Men vi er også opptatt av hvordan andre medlemsgrupper opplever å være medlem av Utdanningsforbundet. 
Gjennom kvalitative intervjuer med medlemmer og tillitsvalgte innenfor forbundets ulike områder, ønsker vi kunnskap om følgende:     

  • Hvor og i hvilke former diskuterer medlemmene profesjon og arbeidsbetingelser? Hvilke saker skaper engasjement?
  • Hvilke muligheter finnes i sosiale medier som Facebook og andre internettbaserte plattformer? 
  • Opplever medlemmer og tillitsvalgte å bli hørt?  Målbæres synspunkter og erfaringer fra grunnplanet til det politiske nivået i forbundet? Er dette tema på klubbmøter, bringes det videre til lokallag, fylkeslag og videre oppover i organisasjonen? 
  • Hvordan vurderer ulike medlemsgrupper vilkårene for diskusjoner, meningsutveksling og innflytelse?
  • Hvordan vurderer ledermedlemmer sitt medlemskap i Utdanningsforbundet, og i hvilken grad har de arenaer og kanaler der de kan diskutere spørsmål knyttet til profesjon, sin lederrolle og sine lønns- og arbeidsvilkår?


Fafo-utgivelser

Fafo-rapport 2015:30
Kristin Jesnes, Kristine Nergaard, Johan Røed Steen og Sissel C. Trygstad
En undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer

Prosjektledelse

Kristine Nergaard

Oppdragsgiver(e)

Utdanningsforbundet

Prosjektperiode

januar 2015
desember 2015