Fullførte prosjekter

Utfordringer innen det boligsosiale feltet i Nes kommune

Nes kommune ønsker en foranalyse som del av kommunens deltakelse i Husbankens kommuneprogram Bolig for velferd 2016-2020.

Foranalysen skal gi et grunnlag for utarbeidelse av kommunens handlingsplan for det boligsosiale arbeidet i kommunen. Analysen skal belyse utfordringer og mulige løsninger i Nes, knyttet til organisering og styring av det boligsosiale arbeidet, virkemiddelbruk og samarbeid i og mellom tjenester.


Fafo-utgivelser

Fafo-notat 2017:04
Vidar Bakkeli
En foranalyse

Prosjektledelse

Arne Backer Grønningsæter

Prosjektdeltaker(e)

Arne Backer Grønningsæter

Oppdragsgiver(e)

Nes kommune

Prosjektperiode

desember 2016
februar 2017