Fullførte prosjekter

Vekterstreiken 2012


Fafo-utgivelser

Fafo-rapport 2013:21
Åsmund Arup Seip
Fra lønnskamp til lønnsnemnd

Prosjektledelse

Åsmund Arup Seip

Prosjektdeltaker(e)

Åsmund Arup Seip

Oppdragsgiver(e)

Norsk Arbeidsmandsforbund

Prosjektperiode

2013