Fullførte prosjekter

Virksomhetssurvey om seniorpolitikk - oppfølgingsstudie 2013

Prosjektet kartlegger norske virksomheters arbeidskraftsstrategier overfor eldre arbeidstakere.


Fafo-utgivelser

Fafo-rapport 2014:30
Tove Midtsundstad
En virksomhetsundersøkelse fra 2013

Prosjektledelse

Tove Midtsundstad

Prosjektdeltaker(e)

Tove Midtsundstad

Oppdragsgiver(e)

Senter for seniorpolitikk

Forskningstema

Seniorpolitikk

Prosjektperiode

januar 2012
juli 2014