Skip to main content

Konsekvenser av COVID-19 i arabiske land


Prosjektet vurderer virkningen av COVID-19-pandemien i tre arabiske stater: Irak, Jordan og Libanon. Evalueringene vil bidra til forståelsen av omfanget av krisen og noen av de presserende problemene og bekymringene som arbeidstakere fra forskjellige samfunnslag møter, for eksempel sysselsettingsstatus, inntektskilde, forbruk og fattigdom. Resultatene vil bidra til designe tiltak som imøtekommer arbeidernes behov.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    juli 2020
  • Avsluttes:
    november 2021

Oppdragsgiver

  • International Labour Organization

Bærekraftsmål