Skip to main content

Lærevilkårsmonitoren sett i sammenheng med registerdata fra SSB


Prosjektet dreier seg om å analysere årsaker til avvik mellom registerdata og Lærevilkårsmonitorens data om formell videreutdanning samt å analysere videreutdanningens betydning for sosial mobilitet.

Forskere

  • Prosjektleder:

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    september 2019
  • Avsluttes:
    juni 2021

Oppdragsgiver

  • Kompetanse Norge

Bærekraftsmål