Skip to main content

Matematikkdidaktisk etterutdanning av lærere og målrettet strukturert matematikkundervisning ved overgang til 8. trinn og Vg1


Formålet med prosjektet er å utforme et opplegg for skolering av lærere og for intensivopplæring i matematikk, implementere dette gjennom et randomisert, kontrollert eksperiment i Oslo-skolen, samt evaluere dette.

Prosjektet er et samarbeid mellom Statistisk sentralbyrå, som leder prosjektet, og Fafo, som har et særlig ansvar for den kvalitative implementeringsstudien.

Forskere

Tidligere ansatt

Jon Rogstad

Fafo
  • Prosjektleder:
  • Jon Rogstad
  • Jon Rogstad

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    oktober 2016
  • Avsluttes:
    oktober 2020

Oppdragsgiver

  • Kunnskapsdepartementet