Skip to main content

Omsorg for enslige mindreårige asylsøkere i Norge


Stortinget har vedtatt at UDIs omsorgsansvar overfor enslige mindreårige i mottak skal lovfestes. Fafo har fått i oppdrag av UDI å se på hvordan de kan sikre forsvarlig omsorg for denne gruppen.

Mange mottak for enslige mindreårige rapporterer om en krevende situasjon, særlig på grunn av økt bruk av midlertidige tillatelser.

Når en høy andel av ungdommene ikke får opphold, men skal bo på mottak fram til de blir 18 og kan returneres til hjemlandet, fylles mottakene opp med ungdommer som ikke ser særlig lyst på framtiden. Det er ikke lett å si hva som er god eller forsvarlig omsorg for disse ungdommene, gitt dagens rammebetingelser.

Forskere

Tidligere ansatt

Silje Sønsterudbråten

Fafo

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    august 2017
  • Avsluttes:
    februar 2018

Oppdragsgiver

  • Utlendingsdirektoratet