Skip to main content

Tjenestepensjonsmarkedet i endring


Strategisk instituttprogram inkludert PhD-stipend for Geir Veland

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    januar 2007
  • Avsluttes:
    januar 2015

Oppdragsgiver

  • Arbeids- og sosialdepartementet

Fafo-utgivelser