Skip to main content

Muliggjørende miljøer for reduksjon av ikke-smittsomme sykdommer i Etiopia (ENABLE)

To english version

To english version
Fafo deltar i et «Ethical Advisory Board» for ENABLE, et prosjekt finansiert av Horizon Europe.

Prosjektet ser på forebygging og behandling av ikke-smittsomme sykdommer i Etiopia. Fokuset er på risikofaktorer som underernæring, fysisk inaktivitet og eksponering for luftforurensning.

ENABLE søker å gi befolkningen i urbane strøk mulighet til å ta sunnere kostholdvalg, engasjere seg i fysisk aktivitet og begrense eksponering for luftforurensning.

Fafos rolle er å gi råd om de etiske dimensjonene av gjennomføringen prosjektet.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    februar 2024
  • Avsluttes:
    november 2027

Norsk koordinator

  • Folkehelseinstituttet (FHI)

Bærekraftsmål