Andre Fafo-publikasjoner

Rapportsøk

LO-tillitsvalgtpanel: Arbeid med avtalen om inkluderende arbeidsliv. Faktaflak

Tord Flatland

Faktaflak

Last ned faktaflak

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår, Inkluderende arbeidsliv

Prosjekt: LOs tillitsvalgtpanel

Forskere på Fafo: Tord Flatland

Utgitt: 2022