Annen publisering

Rapportsøk

Extension of collective agreements: The Norwegian case.

Kristin Alsos and Line Eldring

CLR-News 3/2006 2006 Forskningstema: Arbeidsinnvandring

Forskere på Fafo: Kristin Alsos

Extension of collective agreements: The Norwegian case.