Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Fagbrev i voksen alder

Bernt Bratsberg, Torgeir Nyen og Oddbjørn Raaum

2017

Open access

Forskningstema: Fag- og yrkesopplæring

Forskere på Fafo: Torgeir Nyen

Prosjekt: Voksnes læring

Fagbrev i voksen alder