Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Facilitating User Influence in Activation Programs. When Carers and Clerks meet Pawns and Queens.

Anne Britt Djuve og Hanne C. Kavli

Journal of Social Policy Volume 44, Issue 02, April 2015, pp 235-254. 2015

Nettutgave

Forskningstema: Religiøst og kulturelt mangfold Offentlig integreringspolitikk og integreringstiltak Introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger

Forskere på Fafo: Hanne Cecilie Kavli

Facilitating User Influence in Activation Programs. When Carers and Clerks meet Pawns and Queens.