Avhandlinger

Rapportsøk

Dunja Kazaz

The Effect of Labor Migration on Native Wages
An Empirical Analysis of the Norwegian Construction Sector | 2013 | Web edition

Beret Bråten

Folkestyrets innvandrere. Integrering i norske partier | 2013

I: Beret Bråten Folkestyrets innvandrere. Integrering i norske partier

Erlend Aas

Effekten av arbeidsinnvandring på priser
En empirisk analyse av den norske bygg- og anleggssektoren | 2013 | Nettutgave

C. S. Sundt

Den svenske arbeidsinnvandringen: Fortrenges norsk ungdom i arbeidsmarkedet?
En empirisk analyse av ungdomsarbeidsinnvandringen fra Sverige | 2012

Heidi Nicolaisen

Arbeidstidsregulering i et komparativt perspektiv
Doktoravhandling | 2011 | Les mer / Download

Anne Inga Hilsen

Go for a senior
From work ability to senior resources, changing perceptions of seniors in working life | 2009

Tone Fløtten

Poverty and social exclusion – two sides of the same coin
A comparative study of Norway and Estonia | 2006
<<  1 [23 4  >>