Bøker

Rapportsøk

Grete Brochmann, Tordis Borchgrevink og Jon Rogstad

Sand i maskineriet. Makt og demokrati i det flerkulturelle Norge

Engelstad, F., J. Svalund, I. M. Hagen og A. E. Storvik

Makt og demokrati i arbeidslivet

Jon Rogstad

Sist blant likemenn?
Synlige minoriteter på arbeidsmarkedet

Jon Erik Dølvik

Making Solidarity Work?
The Norwegian Labour Market Model in Transition

Beret Bråten Signe Horn & Rigmor Aasrud Jahren

Det lykkelige valg. Debattbok om kvinner og EU

Jon Hanssen-Bauer og Jon Pedersen

Mikromaskinen i bruk
<<  1 2 3 [4