Bøker

Rapportsøk

Åpenhet, ytring og varsling

Marit Skivenes og Sissel C. Trygstad

Marit Skivenes og Sissel C. Trygstad Gyldendal akademisk 2012 Forskningstema: Arbeidsmiljø, Ytringsfrihet og varsling

Forskere på Fafo: Sissel C. Trygstad

Åpenhet, ytring og varsling