Bokkapitler

Rapportsøk

Statutory minimum wage regulation in Europe. A necessary evil?

Line Eldring and Kristin Alsos

2015

Lenke

Forskningstema: Organisering og tariffavtaler

Forskere på Fafo: Kristin Alsos

Statutory minimum wage regulation in Europe. A necessary evil?