Skip to main content
  • Leif E. Moland

De små grå

Deltidsarbeid og ansettelsesformer i kommunene

  • Fafo-rapport 171
  • Fafo-rapport 171

Tittelen henspeiler på flere sider ved deltidsproblematikken: Stillingene er små, ofte bare en dag i uka. Kontraktsforholdene er uklare, arbeidstakeren befinner seg i en gråsone. Her er store mørketall, selv ledere og lokale tillitsvalgte har liten oversikt. Noen av spørsmålene som tas opp er:

  • Hva slags arbeidsavtaler benyttes i kommunene?
  • Hvor stort er omfanget av deltid og korttidsansettelser?
  • Hvorfor oppstår arbeidsforhold som avviker fra det tradisjonelle normalarbeidsforholdet?
  • Hvilke fordeler og ulemper har bruken av fleksible ansettelsesformer for kommunen og for arbeidstakerne?
  • Hva gjør fagbevegelsen for å understøtte eller begrense omfanget av små og løse stillinger?
  • Publisert: 25. januar 1994
  • Ordrenr. 171
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere