Eksterne rapporter

Rapportsøk

Kristine Nergaard

Trade Unions in Norway
Coordinated Wage Bargaining and Workplace Level Codetermination

Tewodros Aragie Kebede, Kristin Jesnes, Huafeng Zhang og Jon Pedersen

European Just Jobs Index

Kaj Søren Andersen, Jon Erik Dølvik and Christian Lyhne Ibsen

Nordic labour market models in open markets

Sissel Trygstad og Anne Mette Ødegård

Varsling i arbeidslivet

Elisabeth Backe-Hansen, Ellisiv Bakketeig, Heidi Gautun og Arne Backer Grønningsæter

Siste utvei: Institusjonsplassering?
Betydningen av barnevernsreformen fra 2004 for institusjonstilbudet

Hedda Flatø and Svein Erik Stave

Measuring Sustainable Development in China
Theoretical and Methodological Background of the Sustainable Well-being Index (SWI)
<<  7 8 9 10 11 [1213 14 15 16  >>