Eksterne rapporter

Rapportsøk

Tewodros Aragie Kebede, Huafeng Zhang, Kristin Jesnes and Jon Pedersen

JustJobs Index 2014

Huafeng Zhang

Data sources and analysis
Theoretical and Methodological Background of the Sustainable Well-being Index

Grønningsæter, A.B.

Omsorg for traumatiserte barn
Rapport fra evaluering av et opplæringstilbud til fosterforeldre.

Olav Niri Talberg & Ida Drange

Hvem skal ut?
Kjennetegn ved de som er usikre på sin arbeidslivstilknytning

Øystein Fossen, Eivind Falkum & Olav Niri Talberg

Evaluering av Verneombudstjenesten i Statoil UPN

Elisabeth Backe-Hansen, Toril Havik, Arne B. Grønningsæter

Fosterhjem for barns behov
Rapport fra et fireårig forskningsprogram
<<  8 9 10 11 12 [1314 15 16 17  >>