Eksterne rapporter

Rapportsøk

Anne Hatløy, Jon Pedersen & Hufeng Zhang

Eritrea Population and Health Survey 2010

Tewodros Kebede, Huafeng Zhang and Jon Pedersen

Just Jobs Index 2013

Jon Horgen Friberg, Jon Erik Dølvik og Line Eldring

Arbeidsmigrasjon fra Øst- og Sentral-Europa.Temanotat
Program Velferd, arbeidsliv og migrasjon

Magne Bråthen og Frøydis Bakken

Arbeid eller pensjon?
En studie av hvilke faktorer som påvirker seniorers beslutning om å fortsette i jobb

Nav-rapport

Ivar Lima og Ragnhild Steen Jensen

Arbeidsdeling hjemme
<<  9 10 11 12 13 [1415 16 17 18  >>