Eksterne rapporter

Rapportsøk

Ekstern rapport / kapittel i ekstern rapport

Roger Bjørnstad, Fernanda Winger Eggen, Fredrik Bakkemo Kostøl og Victoria Sparrman

Årsaken bak økt ulikhet: Teknologiske endringer eller maktforskyvning

Roger Bjørnstad, Bjørn Gran, Fredrik Bakkemo Kostøl, Ragnar Nymoen

Pengepolitikk med sterkt koordinert lønnsdannelse

Arild H. Steen, Kristine Nergaard & Ida Drange

Organisering av uorganiserte

Jon Erik Dølvik and Kristin Jesnes

Nordic labour markets and the sharing economy
Report from a pilot project

Caspersen, Joakim; Bugge, Hanna & Oppegaard, Sigurd M. Nordli

Humanister i lærerutdanningene
a & Oppegaard, Sigurd M. Nordli (2017). Humanister i lærerutdanningene: Valg og bruk av pensum, kompetanse og rekruttering, faglig identitet og tilknytning

Bil-Jaruzelska, Anna; Oppegaard, Sigurd M. Nordli; Berntsen, Øyvind Isachsen; Flatås, Marius Dreyer; Rindal, Eivind; Sarpong, Sarah Pokua & Stenwig, Eline

Forms of Discrimination of LGBT People in Ghana, Uganda, Russia and Norway

M. Tofteng, T.Midtsundstad og Roger Bjørnstad

Sammendragsnotat
<<  1 2 3 [45 6 7 8  >>