Eksterne rapporter

Rapportsøk

Olsen, Terje, Janikke Solstad Vedeler, John Eriksen & Kurt Elvegård

Hatytringer. Resultater fra en studie av funksjonshemmedes erfaringer

Sol Skinnarland, Bjørne Grimsrud og Erling Rasmussen

Norway - Centralisation, partnerships, and work place reform

Tøne Fløtten og Roy A. Nielsen

Barnefattigdom - en kunnskapsoppsummering

Jon Erik Dølvik, Line Eldring og Bård Jordfald (bildet) har bidratt til rapporten "Virkninger av allmenngjøring av tariffavtaler", utgitt av Senter for lønnsdannelse. I rapporten stilles spørsmålet om hvilken effekt allmenngjorte tariffavtaler har for å motvirke lavlønnskonkurranse og sosial dumping. Rapporten lanseres på Fafo Østforums seminar i dag. Se program.

<<  1 2 3 4 5 [67 8 9 10  >>