Eksterne rapporter

Rapportsøk

Rolf K. Andersen, Ole Alexander Opdalshei og Håkon Lorentzen

Frivillige organisasjoner. En kommentert bibliografi

Rolf K. Andersen

Integrasjon eller autonomi?
En studie av krise- og incestsentre og deres forhold til kommunene

Rolf K. Andersen og Martha Østbye

Krisesentre og kommuner – Samarbeid og konflikt

Rolf K. Andersen, Torbjørn Arstein, Idar Eidset, Sveinung Skule og Arild H. Steen

Kappløpet – om kompetanse fagutdanning og ungdom i Fellesforbundets bransjer.

G. Helmers, E. Kvamme, S. Langholm, L. Lien, L. og Ø. Sand

Vi er en herlig gjeng!

Ingrid Agathe Bay-Larsen og Lise Lien

Tilsynsoppgaver i kommunesektoren

Lise Lien og Bjarne Lindeløv

«Det med mine og dine arbeidsoppgaver – det handler jo egentlig om å serve kunden
Om samarbeidets utfordringer i en elektrobedrift

Merethe Sollund, Per-Harald Rødvei og Lise Lien

Lønn i kommunal sektor
Nytt avtaleverk – virker det? Fra konfeksjon til skreddersøm – passer det?

Lise Lien, Ingrid Agathe Bay-Larsen og Ole Martin Elvehøi

Kartlegging av kompetansemiljøer i den nordlige landsdelen

Lise Lien

Sterkere, smartere, spissere!
En intern kartlegging av Nordlandsforskning
<<  2 3 4 5 6 [78 9 10 11  >>