Eksterne rapporter

Rapportsøk

Lise Lien og Terje Olsen

Ny karriere eller ny barriere?
Arbeidsdimensjonen ved soning

Cecilie Høj Anvik, Terje Olsen, Lise Lien, Merethe Sollund og Thomas A. Hansen

Kunnskapsstatus for IA-avtalens delmål 2: Rekruttere og beholde personer med redusert funksjonsevne

Lise Lien

Sykefravær og uføretrygd – et spørsmål om mer enn sykdom og sykelighet
En kvalitativ studie av arbeidsfravær i Bodø kommune

Liv Toril Pettersen, Gry Agnete Alsos og Lise Lien

Ei flott næring for tøffe kvinnfolk i Nordland?
En undersøkelse om kvinners rolle i oppdrettsnæringen i Nordland

Agnete Wiborg og Lise Lien

Partnerskapsavtaler mellom skole og næringsliv i Nordland
Muligheter og utfordringer

Lise Lien og Trude Gjernes

Miljøet hos oss er helt konge!
Om nærvær og (syke)fravær i kommunale sykehjem og barnehager i Norges fem største byer

Per-Harald Rødvei og Lise Lien

Kommunale topplederes syn på lønns- og forhandlingssystemet som arbeidspolitisk virkemiddel
Sluttrapport fra prosjektet «Lønn som fornying - vil lønns- og avtalesystemet møte fremtidige behov?»
<<  3 4 5 6 7 [89 10 11 12  >>