Eksterne rapporter

Rapportsøk

Eksisterende kunnskap om seniormobilitet (kap. 2, s. 15-33)

T. Midtsundstad

Rapport nr.50 - 2016 I: M. Tofteng (red.) Seniorers mobilitet på arbeidsmarkedet Samfunnsøkonomisk Analyse AS 2016

Les kapitlet/rapporten

Forskningstema: Seniorpolitikk

Forskere på Fafo: Tove Midtsundstad

Prosjekt: Lav mobilitet på arbeidsmarkedet blant seniorer (50+) i Norge – hva innebærer det?

Eksisterende kunnskap om seniormobilitet (kap. 2, s. 15-33)