Skip to main content
Ekstern rapport
  • Berit Lødding, Kari Vea Salvanes, Kaja Reegård, Ragna Lillevik og Hanne Cecilie Kavli

Hvordan finne effekter av opplæringstilbud til nyankomne elever med innvandrerbakgrunn?

En vurdering av vilkår for evaluering

 
  • NIFU
Lødding, B., Salvanes, K. V., Reegård, K., Lillevik, R. & Kavli, H. C. (2020) Hvordan finne effekter av opplæringstilbud til nyankomne elever med innvandrerbakgrunn? En vurdering av vilkår for evaluering. NIFU Rapport 2020:18