Eksterne rapporter

Rapportsøk

Arbeid eller pensjon?
En studie av hvilke faktorer som påvirker seniorers beslutning om å fortsette i jobb

Magne Bråthen og Frøydis Bakken

Nav-rapport 1/2013 2013 Forskningstema: Pensjon

Forskere på Fafo: Magne Bråthen

Arbeid eller pensjon?