Eksterne rapporter

Rapportsøk

Arbeid eller pensjon? En studie av hvilke faktorer som påvirker seniorers beslutning om å fortsette i jobb

Magne Bråthen og Frøydis Bakken

2013

Forskere på Fafo: Magne Bråthen

Arbeid eller pensjon? En studie av hvilke faktorer som påvirker seniorers beslutning om å fortsette i jobb