Eksterne rapporter

Rapportsøk

Diskrimineringens omfang og årsaker. Etniske minoriteters tilgang til norsk arbeidsliv

Jon Rogstad og Arnfinn Haagensen Midtbøen

Institutt for samfunnsforskning 2012

Les mer hos ISF / Read more

Forskningstema: Arbeidslivsintegrering
Diskrimineringens omfang og årsaker. Etniske minoriteters tilgang til norsk arbeidsliv