Eksterne rapporter

Rapportsøk

Evaluering av Verneombudstjenesten i Statoil UPN

Øystein Fossen, Eivind Falkum & Olav Niri Talberg

2013

Last ned fra HiOA / Download

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår

Forskere på Fafo: Niri Talberg

Evaluering av Verneombudstjenesten i Statoil UPN