Eksterne rapporter

Rapportsøk

Forutsetninger og begrunnelser for studiet av fattigdom

Tone Fløtten

2001 Forskningstema: Fattigdom

Forskere på Fafo: Tone Fløtten

Forutsetninger og begrunnelser for studiet av fattigdom