Eksterne rapporter

Rapportsøk

Kunnskapsstatus for IA-avtalens delmål 2: Rekruttere og beholde personer med redusert funksjonsevne

Cecilie Høj Anvik, Terje Olsen, Lise Lien, Merethe Sollund og Thomas A. Hansen

2007

Les mer

Forskningstema: Inkluderende arbeidsliv

Forskere på Fafo: Lise Lien

Kunnskapsstatus for IA-avtalens delmål 2: Rekruttere og beholde personer med redusert funksjonsevne