Eksterne rapporter

Rapportsøk

Kunnskapsstatus: Rettssikkerhet for personer med utviklingshemming

Olsen, Terje, Patrick Kermit, Hild Rønning, Jon Haakon Hustad & John Eriksen

2016

Les mer og last ned pdf / Download

Forskningstema: Levekår og fattigdom

Forskere på Fafo: Terje Olsen

Kunnskapsstatus: Rettssikkerhet for personer med utviklingshemming