Skip to main content

Kunnskapsstatus: Rettssikkerhet for personer med utviklingshemming

Ekstern rapport |  2016
18. juni 2019

Olsen, T., Kermit, P., Rønning, H., Hustad, J. H. & Eriksen, J. (2016). Kunnskapsstatus: Rettssikkerhet for personer med utviklingshemming. Rapport 4/16. Bodø: Nordlandsforskning.

Fafo-forskere