Skip to main content

Mobiliteten faller over tid og med alder

Ekstern rapport |  2016
24. november 2016

Nielsen, R. A. & Hagen, M. N-S. (2016). Mobiliteten faller over tid og med alder. I M. Tofteng (red.), Seniorers mobilitet på arbeidsmarkedet (s. 34-55). Rapport nr. 50-2016. Oslo: Samfunnsøkonomisk Analyse AS.