Eksterne rapporter

Rapportsøk

Økonomiske effekter av strengere kapitalkrav til pensjonskasser

Emil Cappelen Bjøru, Johann Despriee, Jon M. Hippe, Thore Johnsen, Pål Lillevold og Rolf Røtnes

, 2016

Last ned pdf / Download

Forskningstema: Pensjon
Økonomiske effekter av strengere kapitalkrav til pensjonskasser