Skip to main content

Økonomiske effekter av strengere kapitalkrav til pensjonskasser

  • Ekstern rapport  | 
  • 2016
  • 1. november 2016

Bjøru, E. C., Despriee, J., Hippe, J. M., Johnsen, T., Lillevold, P. & Røtnes, R. (2016). Økonomiske effekter av strengere kapitalkrav til pensjonskasser. Rapport nr. 44-2016. Samfunnsøkonomisk analyse.

Fafo-forskere