Skip to main content
Ekstern rapport
  • M. Tofteng og A.I. Hilsen

Seniorene trives på jobben

 

Tofteng, M. & Hilsen, A. I. (2016). Seniorene trives på jobben. I M. Tofteng (red.), Seniorers mobilitet på arbeidsmarkedet (s. 56-65). Rapport nr. 50 -2016. Oslo: Samfunnsøkonomisk Analyse AS.