Skip to main content

Veileder i brukerundersøkelser når innvandrere er brukere

Ekstern rapport |  2010
12. oktober 2015

Djuve, A. B. & Gulløy, E. (2010). Veileder i brukerundersøkelser når innvandrere er brukere. Oslo: IMDi.

Fafo-forskere