Skip to main content
Ekstern rapport
  • Anne Britt Djuve og Elisabeth Gulløy

Veileder i brukerundersøkelser når innvandrere er brukere

 

Djuve, A. B. & Gulløy, E. (2010). Veileder i brukerundersøkelser når innvandrere er brukere. Oslo: IMDi.