Fafo-notater

Rapportsøk

Konsernfaglig samarbeid i nordiske konsern
Notat til konferansen «Muligheter og begrensninger ved konsernfaglig samarbeid» Sørmarka 26-27, januar 1995

Nina C. Berg

Fafo-notat 1997:06

Last ned nettutgave

Utgitt: 1997 Id-nr.: 879