Skip to main content
Rolf K. Andersen, Johan Røed Steen og Anne Mette Ødegård

LOs tillitsvalgtpanel april 2020: Konsekvenser av koronaviruset

Oppsummering av resultater, del 1

  • Fafo-notat 2020:07
  • Fafo-notat 2020:07

Denne undersøkelsen viser noen av de umiddelbare erfaringene fra LOs tillitsvalgte i forbindelse med at Norge «stengte ned» som følge av koronaviruset. Rundt halvparten av de tillitsvalgte i privat sektor opplevde arbeidstakere på deres arbeidsplass ble permittert. Svarene viser også at samarbeidet med arbeidsgiverne i denne krisesituasjonen i stor grad har fungert.

  • Publisert: 8. september 2020
  • Ordrenr. 10327