Skip to main content
  • Tone Fløtten & Sissel Trygstad (red

Post korona – en ny fase for den nordiske modellen?

  • Fafo-notat 2020:11
  • Fafo-notat 2020:11

Koronapandemien har rammet Norden med stor tyngde. Krisa rammer alle deler av samfunnslivet. Siden de nordiske landene er midt oppe i krisa, er det ikke mulig å trekke konklusjoner om hvilken effekt pandemien vil ha på de nordiske landene og den nordiske modellen i et lengre perspektiv. I notatet peker vi på en rekke spørsmål som myndigheter og andre aktører kan måtte forholde seg til i kjølvannet av pandemien.

  • Publisert: 25. september 2020
  • Ordrenr. 10328