Fafo-notater

Rapportsøk

Post korona – en ny fase for den nordiske modellen?

Tone Fløtten & Sissel Trygstad (red

Fafo-notat 2020:11

Last ned nettutgave

Prosjekt: Den nordiske modellen og covid-19

Forskere på Fafo: Tone Fløtten, Sissel C. Trygstad, Olav Elgvin, Kristin Alsos, Hanne Cecilie Kavli, Kristine Nergaard, Johan Røed Steen

Koronapandemien har rammet Norden med stor tyngde. Krisa rammer alle deler av samfunnslivet. Siden de nordiske landene er midt oppe i krisa, er det ikke mulig å trekke konklusjoner om hvilken effekt pandemien vil ha på de nordiske landene og den nordiske modellen i et lengre perspektiv. I notatet peker vi på en rekke spørsmål som myndigheter og andre aktører kan måtte forholde seg til i kjølvannet av pandemien.

Utgitt: 2020 Id-nr.: 10328

Kortrapport

Koronan jälkeen – pohjoismaisen mallin uusi vaihe?