Skip to main content
Bård Jordfald

Alt til noen eller noe til alle. Kortversjon

  • Fafo-rapport 452
  • Fafo-rapport 452

Denne rapporten presenterer de mest sentrale temaene fra et forskningsprosjekt om den lokale lønnsdannelsen i det statlige tariffområdet. Med utgangspunkt i de lokale forhandlingene høsten 2002 ser vi nærmere på lokale tillitsvalgte og arbeidsgiveres synspunkter på kriteriene som legges til grunn for lokale lønnstillegg, hvordan de lokale partene mener fordelingen bør være og

  • Publisert: 28. februar 2004
  • Ordrenr. 452
  • ISBN
    ISBN 82-7422-450-7ISSN 0801-6143
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere