Skip to main content
  • Silje Andresen, Mathilde Bjørnset, Kaja Reegård og Jon Rogstad

Fraværet er redusert, men…

Tilpasninger og konsekvenser av fraværsgrensen i videregående opplæring

  • Fafo-rapport 2017:33
  • Fafo-rapport 2017:33

Etter innføringen av en nasjonal grense for udokumentert fravær i videregående opplæring høsten 2016, har fraværet blitt redusert. I denne rapporten spør vi hvordan skoleeierne og skolene har implementert regelen. Søkelyset rettes særlig mot tilpasninger til og av regelverket. Det første dreier seg om lokal praksis som har til hensikt å sikre likebehandling, mens tilpasninger av regelverket viser til praksis som fører til forskjellsbehandling. I tillegg har vi undersøkt utilsiktede konsekvenser av fraværsgrensen for fastlegene, som økning i henvendelser fra skoleungdom.

  • Publisert: 30. oktober 2017
  • Ordrenr. 20641