Fafo-rapporter

Rapportsøk

Fraværet er redusert, men…
Tilpasninger og konsekvenser av fraværsgrensen i videregående opplæring

Silje Andresen, Mathilde Bjørnset, Kaja Reegård og Jon Rogstad

Fafo-rapport 2017:33

Nettutgave

Forskningstema: Gjennomføring og frafall, Fag- og yrkesopplæring

Prosjekt: Evaluering av fraværsgrensen i videregående skole

Forskere på Fafo: Silje Andresen, Mathilde Bjørnset, Jon Rogstad

Etter innføringen av en nasjonal grense for udokumentert fravær i videregående opplæring høsten 2016, har fraværet blitt redusert. I denne rapporten spør vi hvordan skoleeierne og skolene har implementert regelen. Søkelyset rettes særlig mot tilpasninger til og av regelverket. Det første dreier seg om lokal praksis som har til hensikt å sikre likebehandling, mens tilpasninger av regelverket viser til praksis som fører til forskjellsbehandling. I tillegg har vi undersøkt utilsiktede konsekvenser av fraværsgrensen for fastlegene, som økning i henvendelser fra skoleungdom.

Utgitt: 2017 Id-nr.: 20641